מעלות - מרכז למחוננים

maalotschool.org.il

 

יעודו של ביה"ס לתלמידים מחוננים- מעלות


חזון ביה"ס:

בחזון האגף למחוננים נאמר:
"תלמידים מחוננים ומורים לתלמידים מחוננים ייקחו זה את זה שוב ושוב לשדות חדשים בלתי ידועים. בכך יפעלו ליצירה ומימוש של דפוסי למידה וידע חדש בחברה. בכך תבוא לידי ביטוי יכולתם הטבעית של תלמידים מחוננים לחפש ולתור אחר עולמות דעת חדשים. זאת, באמצעות יצירת סביבות למידה מאתגרות, גמישות ודינמיות. בסביבות שכאלה, תיפתחנה למורים אפשרויות חדשות להעצמת יכולתם ונטייתם המקצועית, ולתלמידים – בסיס להתפתחות, לביטוי כישוריהם הייחודיים, ליצירת דפוסי למידה הולמים ולהתחדשות מתמדת".
ברוח חזון זה, פועל ביה"ס מעלות לטיפוח חוויית הלמידה, להעשרת "מחסן הרגשות" וליצירת סביבה תומכת ומכבדת כל אדם באשר הוא אדם. תקוותנו היא ששילוב הגורמים, יביא כל אחד מאתנו למקום הנכון לו.
תוכנית הלימודים שלנו יוצרת מפגש בין "שדות חדשים בלתי ידועים" לבין עשייה חינוכית וערכית, באמצעות התמודדות עם דילמות ומיומנויות חשיבה מורכבות, במסגרת לימודים המעוגנת באדם וברלבנטי לחייו.

הנחות יסוד:

א. ביה"ס מעלות נותן הזדמנות להקניית בסיס ידע ותובנות שיאפשרו לתלמידים להתפתח לבוגרים יוצרים ומעורבים בתחומים הבאים: מדע, אומנות והומניסטיקה. ביה"ס מעלות מייחס חשיבות לאיזון בתחום הקוגנטיבי, הרגשי, החברתי-ערכי.

ב. ביה"ס מעלות מטפח אקלים חינוכי מיטבי, תוך כדי הדברות, שיח, רוח טובה וכבוד הדדי בין כל השותפים לחינוך:
האגף לתלמידים מחוננים, מחלקת חינוך עירית מודיעין, בתי הספר המזינים, ההורים וההנהגה וצוות המרכז- המהווים מסד לפיתוח ושותפות בהגשמת החזון החינוכי. רמת המעורבות והאחריות הרבה של העוסקים במלאכה תורמת רבות לאווירה משפחתית הקיימת בביה"ס.

ג. ביה"ס מעלות דואג לטיפוח הייחודיות של התלמיד המחונן, לבין שילובו בסביבתו הטבעית. (ביה"ס המזין)בעזרת מסגרת ארגונית מכילה ומשתפת.

ד. ביה"ס מעלות יוצר סביבה חינוכית המקנה ערכים, כישורים ומיומנויות חברתיות.
מטרות:

בתחום הקוגנטיבי:

א. טיפוח חשיבה ביקורתית- לשאול, לאשש ולאמת.
ב. לעודד יצירתיות ולאפשר פרשנות ודרך לפתרון לא שגרתי בתחומים שונים.
ג. מתן לגיטימציה למצוינות, לסקרנות, ללמדנות, להומור מיוחד, לתעוזה ולמקוריות.
ד. טיפוח האומץ להעז ולייזום בהתאם לנטיותיו של כל תלמיד.

בתחום הרגשי:

א. העלאת הדימוי העצמי.
ב. מתן לגיטימציה להבעת רגשות ופיתוח יכולת ההקשבה לרגשות האחר.
ג. טיפוח הערכה עצמית.


בתחום החברתי:

א. מפגש עם קבוצת השווים – קבוצת המחוננים.
ב. פתוח תקשורת תוך אישית ובין אישית.
ג. פיתוח אחריות ומעורבות חברתית.
ד. פיתוח יכולת כבוד הדדי וקבלת האחר.


עקרונות בבניית התוכנית:

- תוכנית הלימודים חושפת את התלמידים לתכני למידה בתחומים הקוגנטיבים,
רגשיים חברתיים.
- מתאימה את דרכי ההוראה לגילם ולצרכיהם הייחודיים.
- בית הספר חושף את התלמידים למפגש עם מורים בלתי שגרתיים המומחים בתחומם.
- בניית קשרים והקשרים בין תחומיים ותוך תחומיים .
- התוכנית תזמן אפשרות להתנסות בתחומי דעת שונים: הומאניים, מדעיים ואמנותיים.
- התוכנית מכוונת לפיתוח מודעות וכישורים חברתיים ותחשוף להזדמנויות לעבודת צוות
  ודיאלוג חברתי ומעורבות חברתית.


אני מאמין:

התלמידים והמורים בבית הספר ייקחו זה את זה לשדות חדשים בלתי ידועים. בכך יפעלו ליצירה ומימוש של דפוסי למידה וידע חדש בחברה. ההעשרה תעשה באמצעות יצירת סביבות למידה מאתגרות, גמישות ודינאמיות. בית הספר שם לו כמטרה, לטפח את העשייה החינוכית והערכית, להשפיע ולתת, לחלוק את אשר יודעים ולומדים עם אחרים.


ייחודיות:

התלמידים לומדים יום בשבוע במסגרת שונה ומאתגרת. מסגרת שנועדה לאפשר מפגש חברתי של תלמידים מחוננים מבתי ספר שונים במודיעין וסביבתה. התוכנית מזמנת רכישת ידע בתחומי דעת מגוונים וייחודיים (מדעים, אומניות וחברה), ושיפור היכולת האישית של כל תלמיד ותלמיד.


 
בית ספר מעלות - מרכז למחוננים  * ת.ד. 1028  רעות  * טלפון: 08-9262998  * פקס: 08-9262997  * E.mail:Mechunanim@gmail.com

webuiildit

צשןך  זשפ  קנשט  צדמ

 
לייבסיטי - בניית אתרים