מעלות - מרכז למחוננים

maalotschool.org.il

 

 פרוט הקורסים כיתות ג'

 

מערכת שעות כיתות ג'
 
מחצית א'

 

  ג'1 ג'2 ג'3 ג'4 ג'5
קורס מס' 1 גלוי ונסתר בטבע המדע והטכנולוגיה בשרות האדם מי שמביט בי מאחור אנימציה
סטופ-מושן
המעצב הצעיר
שם המורה: אלון גינזברג חמדה חגי לירון בן ששון אופיר פלדמן יעל גרשמן
מס' חדר:          
           
קורס מס' 2 אנימציה
סטופ-מושן
מי שמביט בי מאחור גלוי ונסתר בטבע המעצב הצעיר ויהי אור
שם המורה: אופיר פלדמן לירון בן ששון אלון גינזברג יעל גרשמן רחלי הבדלה
מס' חדר:          
           
קורס מס' 3 המעצב הצעיר ויהי אור אנימציה
סטופ-מושן
מי שמביט בי מאחור המדע והטכנולוגיה בשרות האדם
שם המורה: יעל גרשמן רחלי הבדלה אופיר פלדמן לירון בן ששון חמדה חגי
מס' חדר:          
           
 

 
מחצית ב'
 

  ג'1 ג'2 ג'3 ג'4 ג'5
קורס מס' 1 המדע והטכנולוגיה בשרות האדם המעצב הצעיר מדע בצלחת אנתרופולוגיה גלוי ונסתר בטבע
שם המורה: חמדה חגי יעל גרשמן ריבי גבע טל פוגל אלון גינזברג
מס' חדר:          
           
קורס מס' 2 אנתרופולוגיה אנימציה
סטופ-מושן
המעצב הצעיר גלוי ונסתר בטבע מי שמביט בי מאחור
שם המורה: טל פוגל אופיר פלדמן יעל גרשמן אלון גינזברג לירון בן ששון
           
מס' חדר:          
קורס מס' 3 מי שמביט בי מאחור גלוי ונסתר בטבע אנתרופולוגיה המדע והטכנולוגיה בשרות האדם אנימציה
סטופ-מושן
שם המורה: לירון בן ששון אלון גינזברג טל פוגל חמדה חגי אופיר פלדמן
מס' חדר:          
           
  

 
 
                             *המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות את מערכת השעות, בהתאם לנסיבות ולשיקוליו.
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בית ספר מעלות - מרכז למחוננים  * ת.ד. 1028  רעות  * טלפון: 08-9262998  * פקס: 08-9262997  * E.mail:Mechunanim@gmail.com

webuiildit

צשןך  זשפ  קנשט  צדמ

 
לייבסיטי - בניית אתרים