מעלות - מרכז למחוננים

maalotschool.org.il

תלמידים במרכז "מעלות", שמחים לארח חברים
 
 
לכבוד: נורית גץ                                                                                                            
                                                                                                                    שם:______________
רכזת חברתית                                                                                               כיתה: _____________
                                                                                                                   תאריך הביקור:_______
                                                                                                                        
הנדון: בקשה לארח חבר במרכז מעלות
 
 אני מבקש/ת לארח חבר במרכז "מעלות" , בתאריך    ___________________.
 שוחחתי עם המורים המלמדים אותי והם מסכימים לארח את חברי בשיעור.
       אני מתחייב/ת להסביר לאורח, שעליו להתנהג יפה ולא להפריע למהלך התקין של השיעורים וההפסקות.
 
       חתימת התלמיד/ה המארח/ת במרכז "מעלות"________________
       שם ההורה של התלמיד/ה המארח/ת:_____________     חתימת ההורה:_____________
 
 
       שם ההורה של הילד המתארח:__________________
       חתימה ההורה: ______________
 
לתשומת לב ההורים! – ההסעה אל בית הספר ובחזרה היא באחריות הורי התלמיד האורח.
 
       ללא חתימתה של הרכזת החברתית , נורית, לא תאושר הבקשה.
 
 
      תאריך הגשת הטופס_______________                       חתימת הרכזת  החברתית________________
בית ספר מעלות - מרכז למחוננים  * ת.ד. 1028  רעות  * טלפון: 08-9262998  * פקס: 08-9262997  * E.mail:Mechunanim@gmail.com

webuiildit

צשןך  זשפ  קנשט  צדמ

 
לייבסיטי - בניית אתרים