מעלות - מרכז למחוננים

maalotschool.org.il

דף הבית >> זמני צלצולים
 

 

  זמני צלצולים  - כיתות ג', ד',

 

שנה"ל תשע"ט 

 
שיעור ראשון – 10:00- 8:30

הפסקה – 10:00-10:20

שיעור שני – 11:50- 10:20

הפסקה – 11:50-12:00

שיעור שלישי – 13:30- 12:00

 
 

זמני צלצולים - כיתות ה', ו' וחטיבת ביניים
שנה"ל תשע"ט


שיעור ראשון:  9:45- 8:15

הפסקה:  10:00- 9:45

שיעור שני: 11:30- 10:00

הפסקה: 11:45 - 11:30

שיעור שלישי: 13:15- 11:45

 

 

 

 

 

 

  

בית ספר מעלות - מרכז למחוננים  * ת.ד. 1028  רעות  * טלפון: 08-9262998  * פקס: 08-9262997  * E.mail:Mechunanim@gmail.com

webuiildit

צשןך  זשפ  קנשט  צדמ

 
לייבסיטי - בניית אתרים