מעלות - מרכז למחוננים

maalotschool.org.il

דף הבית >> טפסים >> אישור פרסום באתר האינטרנט
אישור פרסום באתר האינטרנט של מרכז לתלמידים מחוננים - מודיעין:
ברצוננו לשלב את הנושאים הר"מ בפעילויות אתר המרכז:
 
א.                  רישום שמות התלמידים
ב.                  כתובות הדו"אל של התלמידים
ג.                   הצגת תמונות קבוצתיות של התלמידים ללא ציון שמותיהם
ד.                  שימוש בקולות התלמידים
ה.                 שיתוף תלמידים בפורומים
ו.                     פרסום חיבורים או הבעת דעות של תלמידים
כדי לכלול את בנכם/בתכם בפעילויות הנ"ל, עלינו לקבל את הסכמתכם המפורשת לכך (בהתאם לחוזר מנכ"ל סעיף 3.6-3 המופיע בהוראות הקבע סג/7 (א) מיום 2/11/2003.)
נא מלאו את הטופס הרצ"ב, אשרו אותו בחתימתכם והחזירו למרכזנו. אם תשנו בעתיד את דעתכם ותרצו לחזור בכם לגבי הפעילויות המופיעות בטופס, כולן או חלקן, תוכלו לפנות אלינו בכתב, ונמלא את בקשתכם.
הערה: סעיפים א,ב יהיו חסויים. הגישה תתבצע באמצעות סיסמא
בברכה   דפנה שריג, מנהלת המרכז­­­­                                                                                                                                                                    גזרו והחזירו___________ ______________________________________________
 
טופס הסכמת ההורים והתלמידים להשתתפות בפעילויות באינטרנט:
לכבוד
מנהלת המרכז – הגב' דפנה שריג.
בתשובה למכתבך מיום:_________________ ובכפיפות לאמור בו הריני להביע את הסכמתי לשיתוף בני/בתי_____________________ מכיתה _________ בפעילויות האינטרנט האלה:
א.      רישום שם בני/בתי                                                                                                                     כן/לא
ב.      כתובות הדו"אל של בני/בתי                                                                                                          כן/לא
ג.       הצגת תמונה של בני/בתי, כחלק מתמונות קבוצתיות של עשייה בית ספרית,או במסגרת אירועים וטקסים
      בביה"ס                                                                                                                                   כן/לא
ד.      שימוש בקול בני/בתי                                                                                                                   כן/לא
ה.     השתתפות בני/בתי בקבוצות דיון (פורומים).                                                                                       כן/לא
ו.         פרסום חיבורים, הבעת דעה ותוצרי למידה של בני/בתי                                                                        כן/לא
הסכמתי זו ניתנת עד סיום תקופת לימודי בני/ בתי במרכז
תאריך:________________
שם ההורה:_______________________ חתימה:__________________
שם התלמיד/ה:____________________  חתימה:__________________
בית ספר מעלות - מרכז למחוננים  * ת.ד. 1028  רעות  * טלפון: 08-9262998  * פקס: 08-9262997  * E.mail:Mechunanim@gmail.com

webuiildit

צשןך  זשפ  קנשט  צדמ

 
לייבסיטי - בניית אתרים